ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ
МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И
ОБОРУДВАНЕ

Фирма „Промекс" е създадена през 1990 г. и е едно от първите изцяло български дружества,
успешно преминали през трудните години на прехода. Компанията е специализирана в
производството на оборудване за селското стопанство и животновъдството,
както и на изделия за индустрията.