Термообработване

Фирмата разполага с 3 пещи за обемна закалка на инструментaлни и конструкционни стомани. Твърдомер - Роквел.