Ел. табла

Във фирма Промекс се извършва асемблиране на различни по вид и големина индустриални табла.