Технология

Огромното разнообразие от изделия, произвеждани във фирма "Промекс", е дело на нашите висококвалифицирани инженери-технолози. Те са живата връзка между клиентите и производствените процеси във фирмата. Всичко това, разбира се, няма как да се осъществи на нужното ниво без специализирания софтуер, който използваме:

  • SolidWorks
  • AutoCad
  • DraftSight
  • Siemens NX

Всяка една идея може да се превърне в реален продукт, ако има изготвена точна и коректна производствена технология, която да бъде следвана. Благодарение на богатия си опит в областта, нашите инженери могат да Ви помогнат във всеки един етап от разработването на изделието до завършен краен продукт. Има няколко стъпки между "просто идея" и готов, работещ, конкурентен продукт. Ако тези стъпки се следват правилно, успехът е гарантиран:

  • Стъпка 1 - Запитване от клиента
  • Стъпка 2 - Проектиране и изготвяне на чертеж с помощта на 2D/3D специализиран софтуер и неговото одобрение
  • Стъпка 3 - Ценообразуване
  • Стъпка 4 - Изготвяне на пълна документация на изделието и преминаване към производствените процеси

Наличието на инструментален цех е едно от най-ценните преимущества на фирмата. Можем да предложим различни варианти на производство, както и проектиране, произвеждане и поддръжка на необходимия инструмент за тях.

CAD/CAM